Show menu

Bezpečnosť práce pri šití na stroji

10 Dec
Bezpečnosť práce pri šití na stroji

Šitie na stroji nepatrí medzi nebezpečné činnosti, ale o bezpečnosť pri práci treba dbať aj tak, lebo môže dôjsť k drobným nepríjemným úrazom.
Kategória: Šitie tipy, Kurzy a Workshopy šitia

Základné pravidlá práce na šijacom stroji

 

Šitie na stroji nepatrí medzi nebezpečné činnosti, ale o bezpečnosť pri práci treba dbať aj tak, lebo môže dôjsť k drobným nepríjemným úrazom.

Je veľmi dôležité, aby sme hneď od začiatku práce na stroji získali dobré návyky.

Aké nástrahy teda šitie má a ako im čeliť?

 • Nožnice, rezátka

  1. Nožnice a kotúčové rezátka treba mať vždy bezpečne uložené, zatvorené, samozrejme mimo dosah detí.
  2. Rezátka vždy zasunieme aj keď si robíme len malú prestávku, alebo otáčame látku, aby sme ani náhodou nezavadili o ostré kraje.
  3. Nebeháme s nožnicami a rezátkom v ruke a keď sa presúvame držíme nástroj ostrou stranou dole.
  4. Pri používaní kotúčového rezača, vždy rezač posúvame smerom od seba, nie k sebe. Taktiež nikdy kotúčový rezač neposúvame v smere k svojmu druhému zápästiu a látku pridržiavame tak, aby sme si ani omylom nemohli zarezať do druhej ruky.
 • Ihly, špendlíky

  1. Treba mať vyhranenú nádobku alebo magnetický držiak na ihly a špendlíky, ihelníček alebo iné na to určené puzdro.
  2. Ak špendlík alebo ihla spadne, hneď ich zdvihneme a nenecháme roztrúsené po zemi, aby niekto do toho náhodou nestúpil.
  3. Pre istotu treba mať obuv na nohách.
  4. Je dobré si vypestovať zvyk, že pri vyberaní špendlíka pri šití ho hneď odkladáme do nádobky a nenecháme ich roztrúsené pri šijacom stroji.
   Magnetický držiak

   Držiak na špendlíky

 • Žehlička

  1. Žehličku vypíname po použití a vytiahneme zo zásuvky, v medzi-krokoch minimálne znížime teplotu a dáme na minimum.
  2. Je dobré mať na žehlenie osobitné miesto, kútik.
  3. Chránime povrchy od žehličky, používame podložky na žehlenie. Nežehlíme na povrchoch ktoré nie sú určené na žehlenie, napr. na stolovej doske, na sedačke apod.
 • Šijací stroj – najväčším nebezpečím je prešitie prsta pri šití.

  1. Stroj nastavujeme pri vypnutom stave: výmena ihly, výmena cievky, výmena pätky.
  2. Pokiaľ sa to nedá, napr. nemáme pri vypnutom stroji dobré osvetlenie, tak sa ubezpečíme, že nohu nemáme určite na pedáli.
  3. Ak je potrebné látku napravovať pri šití priamo pri pätke alebo pod pätkou, tak to nerobíme rukami, prstami, ale si zoberieme nejakú pomôcku: ceruzku, skrutkovač, paličku a podobne. Ja často používam čínske paličky.
  4. Ruky treba mať umiestnené v bezpečnej vzdialenosti od pätky, aby nás neudrela ako chodí hore-dole, hlavne na vnútornej strane, kde nás môže udrieť skrutka pätky.
  5. Ak sa nám niť, alebo látka zasekla pri šití, tak tiež najprv stroj vypneme a niť a látku uvoľňujeme pri vypnutom stroji.
  6. Pri šijacom stroji nepijeme a nejeme a nenechávame nápoje v pohároch. Robíme to nielen preto, aby sme svoju prácu a látky nezašpinili, ale aby sme ani stroj náhodou neobliali.
  7. Stroj pravidelne čistíme, nielenže tak zabezpečíme dlhšiu životnosť šijacieho stroja, ale takto predchádzame aj poruchám, pri riešení ktorých by sme sa mohli zraniť.
  8. Elektrické káble od zapínania do elektriny a kábel od pedálu máme tak uložené, aby sme sa nemohli potknúť.

Sú to základné, minimálne pravidlá, aby nedošlo k drobným úrazom, ak ich dodržíme, tak šitie nám bude robiť radosť a lekárničku nebude treba používať.

Na kurzoch šitia tiež vždy začínam pravidlami bezpečnosti, aby sa každý vrátil v zdraví domov.

Komentáre